Jakość olejków

Czym jest standard kontroli jakości CPTG?

Podobnie jak w wypadku niemal każdego wyprodukowanego na świecie produktu, również w świecie olejków eterycznych panuje spore zamieszanie. Chodzi o jakość olejków eterycznych. Jeśli oczekujesz opisywanych przez internet efektów działania olejków eterycznych, to kupuj wyłącznie czyste olejki.  Świetnej klasy, skuteczny olejek eteryczny nie może kosztować kilka, czy kilkanaście złotych.

Test CPTG rozpoczyna się natychmiast po destylacji, przy czym każdy olej jest sprawdzany pod względem chemicznym .Druga runda testów przeprowadzana jest już w zakładzie produkcyjnym dōTERRA, służy upewnieniu się, czy otrzymany olejek eteryczny jest tym samym, który został wydestylowany i przetestowany, że co został poddany destylacji i przetestowany jest ten sam olejek eteryczny, jaki otrzymano. Trzecią serię badań przeprowadza się po napełnieniu butelek olejkiem, żeby wykluczyć jakiekolwiek zanieczyszczenia lub nieoczekiwane zmiany, które mogły wystąpić podczas tego procesu i mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość, trwałość i właściwości olejku.  Każdy z tych testów potwierdza, że ​​olejek eteryczny jest wolny od zanieczyszczeń i nieoczekiwanych zmiany podczas produkcji.
.

.
Protokół jakości CPTG obejmuje następujące testy:

-Testowanie organoleptyczne
-Badanie mikrobiologiczne
-Chromatografia gazowa
-Spekrtometria masy
-Informacje zwrotne
PDFCROWD.COM
-Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR)
-Testowanie chiralności
-Analiza izotopowa
-Testowaniena zawartość metali ciężkich

Zobacz szerszy opis (ang) >>